skanowanie slajdów i negatywów

rozdzielczo??ma?y obrazek (35mm)?redni format (120/220)wielki format (do 8x10")
1 000 dpi0,55 z?2,75 z?12,00 z?
2 000 dpi0,75 z?3,75 z?18,00 z?
3 000 dpi1,00 z?5,00 z?24,00 z?
4 000 dpi1,35 z?6,75 z?36,00 z?
inne rozdzielczo?cicena ustalana indywidualnie

skanowanie zdj?? i innych materia?ów (dokumenty, grafiki, itp.)

rozdzielczo?? skanowania600 dpi
cena zeskanowania jednego zdj?cia (maksymalny rozmiar - A4)1,00 z?

pozosta?e us?ugi

skan do formatu .JPG, .TIF lub .DNGbez dodatkowych op?at
usuwanie kurzu i zarysowa? (Digital ICE)bez dodatkowych op?at
korekta wyblak?ych kolorów (Digital ROC)bez dodatkowych op?at
nagranie p?yty CD/DVDbez dodatkowych op?at
zaramkowanie nieoprawionego slajdu 35mm1,00 z? / sztuka
zmiana ramki na bezszybkow? slajdu 35mm1,00 z? / sztuka
przesy?ka zwrotna (UPS)15,00 z?

rabaty

warto?? zamówieniarabat
500,01 - 1 000 z?5%
1 000,01 - 2 0000 z?10%
ponad 2 000 z?15%

Nie pobieramy ?adnych dodatkowych op?at poza wyszczególnionymi powy?ej. Skanowanie zaramkowanych bezszybkowo slajdów, wybranych klatek z paska czy negatywów kolorowych b?d? czarno-bia?ych kosztuje zawsze tyle samo.

Je?li maj? Pa?stwo w?tpliwo?ci w jakiej rozdzielczo?ci najlepiej zeskanowa? swoje filmy - pomocne b?d? informacje zawarte w tej tabeli.

Zapraszamy do wype?nienia formularza zapytania - otrzymaj? Pa?stwo zwrotnego maila z wycen? i dok?adn? instrukcj? dalszego post?powania.

Nie pobieramy zaliczek. Wszystkie podane ceny s? cenami brutto. Cena dotyczy jednej klatki w danym formacie. Wystawiamy faktury VAT.

www.skanowanie.org - skanowanie negatywów | skanowanie slajdów | skanowanie zdj??              © MC-Trade. Wszystkie prawa zastrze?one.

Polecamy: